Salut lume!

REGULAMENT OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE “ EU CASTIG ”

CARD ADS MEDIA SRL

I.DEFINITII

1.1 CARD ADS MEDIA SRL cu sediul in comuna Strejnicu, str.Rasaritului nr.46, jud.Prahova, avand cod unic de identificare 39803196 si J29/1722/2018 reprezentata de Stoica Vasile in calitate de administrator, denumita in continuare Organizator isi doreste sa devina o comunitate nationala/locala de cumparatori care acopera mai multe domenii de interes pentru consumatorul final si ai caror membrii beneficiaza in mod gratuit si fara obligatii, pentru fiecare cumparatura la un partener comercial de avantaje.

Acest lucru este la indemana oricarei persoane majore prin simpla accesare a site-ului  https://www.eucastig.ro/, completand datele solicitate conform ghidului de activare al cardului, devenind astfel participant la programul de fidelizare.

1.2 Organizatorul este emitentul cardurilor clientilor participanti la programul de fidelizare.

1.3 Partener este orice societate care adera la programul de fidelizare “EU CASTIG” utilizand cardurile Organizatorului.

1.4 Participant este cumparatorul, persoana fizica majora care accepta promotiile unui partener sau a mai multora.

1.5 Card de fidelitate reprezinta dispozitivul pe suport electronic, emis de catre Organizator, proprietarul acestuia, card care contine elemente de siguranta sub forma unui numar serial si a unui cod de bare care fac imposibila accesarea de catre persoane neautorizate a datelor cu caracter personal.

Acest card poate fi solicitat oricarui Partener Participant la Programul de fidelizare ”EU CASTIG”.

1.6 Formularul de inregistrare reprezinta documentul virtual disponibil pe https://www.eucastig.ro/ apartinand Organizatorului, ce trebuie completat de participantul persoana fizica majora, urmarind “ Ghidul de activare al cardului clientului participant la programul de fidelizare ”, in conformitate cu prezentul regulament.

Orice Participant poate retrage din contul propriu   acceptul de primire sms a comunicarilor comerciale prin debifarea rubricii ”accept primire prin sms”.

1.7 Actualizarea datelor participantului (telefon/email) revine participantului, acesta avand obligatia de a actualiza   informatiile ori de cate ori intervine vreo modificare, fiind sigurul raspunzator pentru transmiterea informatiilor campaniei catre un alt utilizator al numarului de telefon sau adresei de email, indicate initial de catre participant, ca apartinandu-i.

In caz contrar aceasta se va face la un interval de 12 luni de la activare prin intermediul sms-ului trimis de Organizator. In cazul in care Participantul nu raspunde solicitarii de confirmare a datelor, cardul emis se va bloca dupa 48 de ore de la data solicitarii confirmarii, pierzand toate beneficiile cardului de fidelitate. Acest card de fidelitate nu este un mijloc de plata bancar, nu este transmisibil si poate fi folosit in conformitate cu regulamentul disponibil pe site-ul https://www.eucastig.ro/.

1.8  Luna calendaristica inseamna luna care incepe pe data de intai a oricarei luni si se sfarseste in ultima zi calendaristica a lunii respective.

1.9 In cazul in care Participantul intampina probleme la activarea cardului, la consultarea platformei de activare, blocarea cardului, pierderea, deteriorarea sau furtul acestuia, poate suna la Serviciul Clienti la tel verde nr 0800000000. Costurile accesului la acest serviciu sunt suportate integral de catre Organizatorul programului de fidelizare.

  1. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 2.1 Prezentul regulament este adresat tuturor Participantiilor care utilizeaza cardul de fidelitate la toti Partenerii Organizatorului.

Nu este obligatorie utilizarea cardului de fidelitate decat la Partenerii la care fiecare Participant doreste.

2.2 Utilizarea cardului la oricare dintre Partenerii Organizatorului implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, cat si a  Regulamentului fiecarui Partener al Programului de Fidelizare la care participantul adera.

2.3 Este obligatorie acceptarea termenilor si conditiilor ale notei de informare privind protectia datelor cu caracter personal si acordul persoanei vizate, cat si politicii cookie.

2.4 Nu se pot cumula beneficiile utilizarii mai multor carduri pe acelasi nume sau numar de telefon.

2.5 In cazul in care orice Partener al Organizatorului sesizeaza tentativa de fraudare si/sau de nerespectare de catre Participant a Regulamentului propriu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula cardul Participantului in cauza, fapt ce duce la pierderea tuturor beneficiilor cardului de fidelitate.

2.6 La anularea oricarui card de fidelitate, indiferent de motiv, datele cu caracter personal corespunzatoare participantului, prelucrate de catre Organizator, sunt anonimizate. Operatiunea de anonimizarea echivaleaza cu stergerea datelor intrucat nu se mai poate creea legatura cu persoana vizata ale carei date cu caracter personal au fost anterior prelucrate.

2.7 In cazul in care Participantul nu este multumit de conditiile programului de fidelizare acesta are dreptul sa renunte, in orice moment la participare, prin completarea formularului ”Cerere de anulare card de fidelitate” care se gaseste pe site-ul Organizatorului https://www.eucastig.ro/  sau prin intermediul tel.verde ________________ cu ajutorul operatorului.

Odata cu anularea cardului, datele cu caracter personal corespunzatoare Participantului, prelucrate de catre Organizator, sunt anonimizate.

2.8 In cazul pierderii/deteriorarii cardului de fidelitate, Participantul va solicita Organizatorului inlocuirea acestuia prin completarea formularului ”Cerere de inlocuire card de fidelitate” ce se gaseste pe site-ul Organizatorului https://www.eucastig.ro/ sau prin intermediul tel.verde ________________ cu ajutorul operatorului.

Toate beneficiile vechiului card vor fi transferate integral noului card de fidelitate situatie in care vechiul card este anulat.

2.9 Organizatorul cat si Partenerii pot decide oricand, in mod unilateral, incetarea , suspendarea sau modificarea Programului de Fidelizare “EU CASTIG” cat si a regulamentelor promotiilor Partenerilor.

III. SOCIETATIILE PARTICIPANTE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE “EU CASTIG”

3.1 Societatile participante la programul de fidelizare „EU CASTIG”, denumite in continuare PARTENER, sunt urmatoarele:

ROMBEER CRINGASU SRL cu sediul in comuna I.L.Caragiale, str.Principala nr.695, jud.Dambovita avand cod de identificare fiscala RO 6850671 si J15/359/2010 reprezentata de Cringasu Gabriel Marius in calitate de administrator.

  1. FORTA MAJORA

4.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice împrejurare de fapt, extraordinară, imprevizibilă şi insurmontabilă, precum și cauzele unor astfel de împrejurări, care determină în mod obiectiv imposibilitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

4.2 Dacă o situație de Forță Majoră, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă Forța Majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

V.DISPUTE ŞI SESIZĂRI

5.1 În cazul unor dispute apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe cale amiabilă, părțile implicate se vor adresa spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

5.2 Participanţii la Campanie pot depune sesizări de orice natură în scris la adresa unde Organizatorul își are sediul social sau email la adresa eucastigro@gmail.com, conform datelor indicate în prezentul Regulament, în termen de maxim 15 zile de la data expirării duratei Campaniei, după această dată Organizatorul nemaifiind obligat să întrețină corespondența cu persoanele ce transmit sesizări.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.