SC CAD ADS MEDIA SRL

ADRESA: Str. Rasaritului, nr. 46C, Loc. Strejnicu, jud. PRAHOVA

EMAIL: contact@eucastig.ro

Adresa sitului web este: https://www.eucastig.ro.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANEI VIZATE

  In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind protectia datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, societatea CARD ADS MEDIA SRL (denumita in continuare „Societatea”),cu sediul in comuna Strejnicu, str.Rasaritului nr.46, jud.Prahova, avand cod unic de inregistrare 39803196 si J29/1722/2018, reprezentata de Stoica Vasile in calitate de administrator, are obligatia sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal pe care le-ati furnizat, in conditii de siguranta, cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv in realizarea scopurilor specificate. Operatorul de date cu caracter personal CARD ADS MEDIA SRL este o societate romana constituita si functionand conform legilor din Romania, care, in calitatea sa de Operator, stocheaza cu buna credinta datele cu caracter personal ale clientilor sai/reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor sai persoane fizice/juridice, in conformitate cu reglementarile aplicabile, respectand pe deplin principiile prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri legitime, conform art. 5 din Regulamentul General UE privind protectia datelor, precum si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate sunt urmatoarele:

 • numele si prenumele;
 • sex;
 • data nasterii;
 • adresa de domiciliu;
 • numarul de telefon, adresa de email;

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul interesului legitim in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, in urmatoarele scopuri:

 1. a) organizarea si desfasurarea Programului de Fidelizare “EU CASTIG”, transmiterea de comunicari comerciale cum ar fi: oferte cu privire la produsele Partenerilor, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare;
 2. b) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora;
 3. c) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in scopul derularii Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (termenul legal de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele participantilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care   le furnizeaza participantii in mod direct, prin intermediul website-ului Campaniei.

Putem dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

 1. a) partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici/avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 2. b) furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing cu care Organizatorul are incheiate acorduri de persoane imputernicite;
 3. c) furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila cu care Organizatorul are incheiate acorduri de persoane imputernicite;
 4. d) furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;
 5. e) furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc. cu care Organizatorul are incheiate acorduri de persoane imputernicite;
 6. f) autoritati publice sau alte categorii de destinatari.

Transferul datelor cu caracter personal:

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE), asigurandu-se un nivel de confidentialitate si securitate corespunzator, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Drepturile persoanelor vizate conform legii.

Persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

(ii) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

(iii) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 1. a) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
 2. b) si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 3. c) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 4. d) datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

 (iv) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

 (v) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 1. a) in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;
 2. b) in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. c) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 4. d) in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

 (vi) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format ”CSV”). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, persoanele vizate ne pot contacta utilizand urmatoarele date de contact:

CARD ADS MEDIA SRL, cu sediul in comuna Strejnicu, str.Rasaritului nr.46, jud.Prahova, email: eucastigro@gmail.com, tel verde 0800672026.

In atentia: RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR, aceasta fiind societatea DEEA ROMTECH SRL, cu sediul in municipiul Ploiesti, str.Tazlau nr.7, bl.37D, sc.A, ap.14, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J29/875/2018, avand CUI 39260510, reprezentata de administrator Nicolae Andreea Liliana, persoana de contact fiind doamna NICOLAE ANDREEA LILIANA, telefon: 0754051540, email: rom.dpo@gmail.com

 

(vii) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania,  anspdcp@dataprotection.ro.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Operatorul va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protectia datelor. Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protectia datelor.

Politica de gestionare a fisierelor de tip cookie

Ce sunt si cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea website-ul CARD ADS MEDIA SRL de catre vizitatori.

Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre. Acesta este descarcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web.

Nota:Cookie-ul nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu contine programe software sau virusi, fiind complet „pasiv”.

Atunci cand utilizatorul acceseaza un site web de pe un browser de navigare pe internet, site-ul web transmite informatii catre browser iar acesta creeaza un fisier text. De fiecare data cand utilizatorul acceseaza din nou respectivul site, browser-ul transmite acest fisier catre site-ul web. Astfel cookie-ul anunta site-ul web intotdeauna cand utilizatorul revine pe site.

In general rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput.

De ce folosim cookie-uri?

 • Pentru a recunoaste noi vizitatori pe site-urile si aplicatiile CARD ADS MEDIA SRL
 • Pentru a recunoaste vizitatorii din trecut.
 • Pentru a va pastra parola daca sunteti inregistrat pe site-ul nostru.
 • Pentru a imbunatati site-urile si aplicatiile CARD ADS MEDIA SRL
 • Pentru a intelege mai bine interesele clientilor nostri si ale vizitatorilor site-ului nostru.

Tipuri de cookie-uri folosite pe site-ul CARD ADS MEDIA SRL

Cookie de performanta

Acestea retin preferintele utilizatorului si modul cum folosesc site-ul, astfel incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Acestea nu colecteaza informatii care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.

Cookie de sesiune

Acestea sunt stocate in dispozitivul utilizatorului in timpul sesiunii de navigare. Acestea stocheaza un identificator anonim de sesiune, permitand utilizatorului sa viziteze un site web fara a fi necesar sa introduca in fiecare pagina informatiile de identificare (nume de utilizator, parola, etc).

Astfel de cookie-uri se folosesc frecvent intr-un magazin online. Spre exemplu atunci cand utilizatorul viziteaza o anumita pagina si selecteaza anumite produse, cookie-ul retine produsele selectate si le adauga in cosul de cumparaturi, care va contine toate produsele selectate in momentul in care utilizatorul doreste sa paraseasca pagina.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate in memoria dispozitivului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe internet si sunt eliminate cand browser-ul este inchis. De asemenea pot deveni inaccesibile si daca sesiunea a fost inactiva pentru o anumita perioada de timp.

Cookie functionale

Cookie-urile functionale stocheaza preferintele utilizatorilor si permit site-ului sa asigure o experienta imbunatatita in timpul navigarii. Astfel aceste cookie-uri asigura livrarea unui continut personalizat pe baza istoricului de navigare, permitand astfel recunoasterea utilizatorului.

Cookie esential

Cookie-urile esentiale stocheaza date legate de sesiunea curenta a utilizatorului. Acest tip de cookie se poate dezactiva, dar site-ul va deveni nefunctional.

Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor folosim urmatoarele tehnologii:

Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-urile si aplicatiile noastre web. De exemplu, colectam detaliile precum sursa vizitei si numarul total de vizitatori pe site-ul si aplicatiile noastre. Acest lucru ne permite sa determinam eficienta campaniilor noastre de promovare si activitatea utilizatorilor pe site-urile si aplicatiile noastre.

Gasiti mai multe detalii despre politica de confidentialitate Google Analytics aici: https://support.google.com

Cum pot controla cookie-urile?

Browserul de navigare pe internet ofera posibilitatea utilizatorilor de a controla/dezactiva cookie-urile. Modul in care faceti acest lucru depinde de tipul de modul cookie.

Pentru a afla mai multe despre activarea/dezactivarea sau stergerea cookie-urilor din browser puteti accesa aceasta pagina: http://www.allaboutcookies.org/

Unele browsere de navigare au functia “Nu urmari” care permite utilizatorilor sa nu fie urmariti in timpul navigarii. Blocarea cookie-urilor sau folosirea modului „Nu urmari” pot bloca anumite functionalitati de pe site-urile noastre.

Cum dezinstalez/sterg cookie-urile?

Dezactivarea cookie-urilor poate face dificila sau chiar impracticabila navigarea pe anumite site-uri web. De asemenea nu va mai puteti bucura de o experienta placuta de navigare si implicit de toate beneficiile oferite de catre website-ul respectiv.

Browserele actuale ofera posibilitatea utilizatorilor de a schimba setarile cu privire la cookie-uri. Acestea se regasesc de regula in meniul “Ajutor”, “Optiuni” sau “Preferinte” din cadrul browsere-lor.

Mai jos gasiti informatii cu privire la cookie-uri de la cele mai populare browsere de navigare pe internet:

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.