Skip to content

REGULAMENT OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

“ EU CASTIG ”

CARD ADS MEDIA SRL

I. DEFINITII

1.1 CARD ADS MEDIA SRLcu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str.Rasaritului nr.46, jud.Prahova, avand CUI 39803196 si J29/1722/2018, reprezentata de Stoica Vasile in calitate de administrator, denumita in continuare Organizator, isi doreste sa devina o comunitate nationala/locala de cumparatori care acopera mai multe domenii de interes pentru consumatorul final si ai caror participanti beneficiaza in mod gratuit de avantajele acordate de Parteneri in baza Regulamentelor campaniilor promotionale proprii.

Acest lucru este la indemana oricarei persoane majore prin simpla accesare a site-ului https://www.eucastig.ro/, completand datele solicitate conform ghidului de activare al cardului, devenind astfel participant la programul de fidelizare.

1.2 Organizatorul este emitentul cardurilor clientilor participanti la programul de fidelizare si gestionarul tuturor campaniilor initiate de catre Parteneri.

1.3 Partener este orice societate care initiaza campanii de fidelizare a clientilor si este de acord cu gestionarea acestor campanii de catre Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL utilizand cardurile emise de Organizator.

1.4 Participant este cumparatorul, persoana fizica majora care accepta promotiile unui partener sau a mai multora.

1.5 Card de fidelitate reprezinta dispozitivul materializat sub forma unei cartele dreptunghiulare de plastic, cu suport electronic, emis de catre Organizator, care este proprietarul acestuia, card care contine elemente de siguranta sub forma unui numar serial  si micro chip care face posibila accesarea datelor cu caracter personal doar de catre Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL.

Acest card poate fi solicitat oricarui Partener Participant la Programul de fidelizare ”EU CASTIG”.

1.6 Formularul de inregistrare reprezinta documentul virtual disponibil pe https://www.eucastig.ro/ apartinand Organizatorului, ce trebuie completat de participantul persoana fizica majora, urmarind“ Ghidul de activare al cardului clientului participant la programul de fidelizare ”, in conformitate cu prezentul regulament.

Datele cu caracter personal si informatile solicitate a fi introduse in vederea activarii cardului sunt furnizate integral de catre Participant, acesta asumandu-si corectitudinea si realitatea datelor, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru orice prejudiciu creat unei alte persoane.

Orice Participant poate retrage din contul propriu  acceptul de primire sms a comunicarilor comerciale prin debifarea rubricii ”accept primire prin sms”.

1.7 Actualizarea datelor participantului (date de identificare/telefon/email/adresa) revine participantului, acesta avand obligatia de a actualiza informatiile ori de cate ori intervine vreo modificare, fiind singurul raspunzator pentru transmiterea informatiilor campaniei catre un alt utilizator al numarului de telefon sau adresei de email, indicate initial de catre participant ca apartinandu-i.

Nerespectarea de catre Participant a obligatiei de actualizare a datelor cu caracter personal introduse la momentul activarii cardului in situatia intervenirii vreunei modificari atrage raspunderea civila si patrimoniala a Participantului, acesta fiind direct raspunzator pentru prejudicial creat unei alte persoane.

Acest card de fidelitate nu este un mijloc de plata bancar, nu este transmisibil si poate fi folosit in conformitate cu regulamentul disponibil pe site-ul https://www.eucastig.ro/.

1.8 In cazul in care Participantul intampina probleme la activarea cardului, la consultarea platformei de activare, blocarea cardului, pierderea, deteriorarea sau furtul acestuia, poate suna la Serviciul Clienti la telverde 0800672026, accesul la acest numar fiind gratuit.

II. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 2.1 Prezentul regulament este adresat tuturor Participantiilor care utilizeaza cardul de fidelitate la toti Partenerii Organizatorului in conditiile stabilite de fiecare Partener in parte, pe baza regulamentelor proprii.

2.2 Utilizarea cardului la oricare dintre Partenerii Organizatorului implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, cat si a Regulamentului fiecarui Partener al Programului de Fidelizare la care participantul adera.

2.3 Este obligatorie acceptarea termenilor si conditiilor ale notei de informare privind protectia datelor cu caracter personal si acordul persoanei vizate, cat si a politicii cookie.

2.4 In cazul in care orice Partener al Organizatorului sesizeaza tentativa de fraudare si/sau de nerespectare de catre Participant a Regulamentului propriu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula cardul Participantului in cauza, fapt ce duce la pierderea tuturor beneficiilor cardului de fidelitate.

2.5 La anularea oricarui card de fidelitate, indiferent de motiv, datele cu caracter personal apartinand participantului, prelucrate de catre Organizatorul CARD ADS MEDIA SRL, sunt anonimizate. Operatiunea de anonimizare echivaleaza cu stergerea datelor intrucat nu se mai poate creea legatura cu persoana vizata ale carei date cu caracter personal au fost anterior prelucrate.

2.6 In cazul in care Participantul nu este multumit de conditiile programului de fidelizare acesta are dreptul sa renunte, in orice moment la participare, prin completarea formularului ”Cerere de anulare card de fidelitate” care se gaseste pe site-ul Organizatorului https://www.eucastig.ro/, renuntarea avand ca efect anonimizarea datelor cu caracter personal, nemaiputandu-se creea legatura cu persoana vizata ale carei date cu caracter personal au fost anterior prelucrate.

 2.7 In cazul pierderii/deteriorarii cardului de fidelitate, Participantul va solicita Organizatorului inlocuirea acestuia prin completarea formularului ”Cerere de inlocuire card de fidelitate” ce se gaseste pe site-ul Organizatorului https://www.eucastig.ro/.

Toate beneficiile vechiului card vor fi transferate integral noului card pe baza evidentelor din platforma Organizatorului,  situatie in care vechiul card este anulat.

2.8 Organizatorul cat si Partenerii pot decide oricand, in mod unilateral, incetarea , suspendarea sau modificarea Programului de Fidelizare “EU CASTIG” cat si a regulamentelor promotiilor Partenerilor.

III. SOCIETATIILE PARTICIPANTE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE “EU CASTIG”

 3.1 Societatile participante la programul de fidelizare „EU CASTIG”, denumite in continuare PARTENER, sunt urmatoarele:

ROMBEER CRINGASU SRL cu sediul in comuna I.L.Caragiale, str.Principala nr.695, jud.Dambovita avand CUI 6850671 si J15/359/2010, reprezentata de Cringasu Gabriel Marius in calitate de administrator.

IV. FORTA MAJORA

4.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice împrejurare de fapt, extraordinară, imprevizibilă şi insurmontabilă, precum și cauzele unor astfel de împrejurări, care determină în mod obiectiv imposibilitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, situatii medicale epidemiologice, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

4.2 Dacă o situație de Forță Majoră, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă Forța Majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

V. DISPUTE ŞI SESIZĂRI

5.1 În cazul unor dispute apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe cale amiabilă, părțile implicate se vor adresa spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

5.2 Participanţii la Campanie pot depune sesizări de orice natură în scris la adresa unde Organizatorul își are sediul social sau email la adresa: eucastigro@gmail.com , conform datelor indicate în prezentul Regulament, în termen de maxim 15 zile de la data expirării duratei Campaniei fiecarui Partener, după această dată Organizatorul nemaifiind obligat să întrețină corespondența cu persoanele ce transmit sesizări.

Eu câștig! 2022