Skip to content

REGULAMENTUL TOMBOLĂ

“ ALIMENTEZI CARBURANT ȘI CÂȘTIGI LA RBC GAS “

 1. Organizatorul Tombolei “ ALIMENTEZI CARBURANT SI CASTIGI LA RBC GAS “ ( denumita in cele ce urmeaza „ Tombola ” ) este societatea ROMBEER CRINGASU S.R.L. cu sediul in comuna I.L.Caragiale, str.Principala nr.695, jud.Dambovita, avand CUI 6850671 si J15/359/2010, reprezentata de administrator Cringasu Gabriel Marius. Pe parcursul prezentului Regulament Organizatorul, respectiv ROMBEER CRINGASU S.R.L. va fi denumita RBC GAS.
 2. Partenerul RBC GAS in organizarea Tombolei este societatea CARD ADS MEDIA S.R.L. cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str.Rasaritului nr.46, jud.Prahova, avand CUI 39803196 si J29/1722/2018, reprezentata de administrator Stoica Vasile, aceasta societate fiind emitentul si detinatorul cardurilor de fidelitate in baza carora se poate participa la Tombola.
 3. Participantii la Tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Tombolei ( denumit in continuare „ Regulament ” ).
 4. Regulamentul va fi afisat de RBC GAS in toate punctele de lucru ( statii de distributie carburanti ), pe site-ul https://www.rbcgas.ro/, https://www.eucastig.ro/, regulamentul de participare/desfasurare fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putandu-l solicita printr-o simpla cerere transmisa la adresa de email office@rbcgas.ro sau la numarul de telefon 0724173734.
 5. Lista statiilor de distributie carburanti in care se desfasoara Tombola poate  fi vizionata pe site-ul https://www.rbcgas.ro/ si https://www.eucastig.ro/ acestea fiind enumerate in Anexa nr.1.

 LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI

 1. Tombola este organizata si se desfasoara in toate statiile de distributiecarburanti ale RBC GAS, Regulamentul fiind comun pentru toate statiile, dar Tombola se desfasoara individual, saptamanal, in fiecare statie in parte, acestea fiind enumerate in Anexa nr.1.

DURATA TOMBOLEI

 1. Tombola se desfasoara in perioada 01.02.2022 – 30.04.2022, RBC GAS putand decide in mod unilateral prelungirea, suspendarea sau incetarea Tombolei, decizia urmand a produce efecte dupapublicarea unui anunt cu cel putin3 zile inainte de data cand decizia produce efecte, nefiind astfel afectat in mod negativ niciunul dintre participantiila tombola saptamanii in care se publica decizia. Publicarea anunturilor se va face pe site-ul https://www.rbcgas.ro/ si https://www.eucastig.ro/.

 CONDITII DE PARTICIPARE

 1. Participantii la Tombola sunt persoane fizice care indeplinesc cumulativ urma toarele conditii:
 • Varsta minima de 18 ani, impliniti la data inceperii Tombolei.
 • Este posesorul unui card de fidelitate RBC GAS emis de Partenerul CARD ADS MEDIA S.R.L. pe care il utilizeaza in momentul achizitiei de carburant.
 • A achizitionat carburant auto ( benzina, benzina superioara, motorina, motorina superioara, GPL ) de minim 90 ( nouazeci ) lei, valoare care include TVA, la o singura alimentare, din statia de distributie carburanti in perioada aferenta saptamanii in care se desfasoara Tombola.
 • A achitat contravaloarea carburantului achizitionat.
 • Nu este angajat al Organizatorului.

Prin participarea la Tombola, participantul accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament, exprimandu-si acordul privind obligatia Organizatorului de a face public numele castigatorilor si castigurile acordate, in conformitate cu disp. art.42 alin.2 din Ordonanata Guvernului nr.99/2000 rep. privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Datele cu caracter personal constand in numele castigatorilor nu vor fi folosite de catre RBC GAS decat pentru respectarea obligatiei legale impuse si doar pentru perioada de o saptamana, pana la data desemnarii unui alt castigator, neexistand procedura de  stocare ulterioara a acestor date pentru alte scopuri, datele respective urmand a fi sterse in momentul anuntariiurmatoruluicastigator sau la incetarea campaniei.

PREMIUL TOMBOLEI

 1. Premiul Tombolei consta in castigarea sumei de 250 de lei, aceasta urmand a fi acordata in puncte de fidelitate, valoarea unui punct fiind de 0,01 lei ( valoare totala 25.000 puncte ), fiecare statie de distributiecarburantiacordandsaptamanal un astfel de premiu, punctele fiind alocate in mod automat cardului care apartinecastigatorului.
 2. Potrivit normelor fiscale in vigoare la data prezentului Regulament, nu exista nicio obligatie de plata a vreunei taxe sau de depunerea vreunei declaratii fiscale stabilita in sarcina castigatorului.

 MODUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI SI A EXTRAGERII CASTIGATORULUI

 1. Saptamanal, in fiecare statie de distributiecarburanti se va organiza o Tombola la care vor participa numai persoanele care indeplinescconditiile de la cap.IV si au alimentat carburant auto din statia respectiva.
 2. Participantii pot participa saptamanal la Tombola organizata in statia unde au alimentat de minim 90 lei la o singura alimentare, nefiind limitat dreptul de a participa la Tombola organizata in aceiasi perioada in alta statie de distributiecarburanti daca indeplinescconditiile de participare.
 3. Pe perioada saptamanala de acordare a premiilor nu este posibila decat o singura participare in aceiasistatie de distribuitiecarburanti, indiferent de numarul alimentarilor care depasesc valoarea de 90 de lei.
 4. Participarea la Tombola se face prin intermediul numarului alocat cardului de fidelitate emis pe numele participantului si care trebuie utilizat la momentul alimentarii cu carburant.
 5. In ziua de luni, ulterioara saptamaniiincheiate, RBC GAS va selecta, individual pentru fiecare statie de carburanti in parte, din programul informatizat  de gestiune,   cardurile apartinandparticipantilor la Tombola,  care au indeplinitconditiile de participare in saptamana anterioara.
 6. Ulterior stabilirii cardurilor participantilor la Tombola, numerele de identificare a cardurilor vor fi exportate in programulhttps://www.random.org/lists/ care va extrage in mod aleatoriu un castigator. Extragerea numarului de card castigator va avea loc in prezenta unei comisii formate din 3 persoane, respectiv dl.PaulCristin Oprea, dL. Mihai Petre Anton si dl.Ion Alin Alexandru, care vor supraveghea ca intreaga procedura sa se desfasoare conform Regulamentului Tombolei.
 7. Dupa desemnarea castigatorului, RBC GAS va aloca in mod automat pe cardul castigatorului un numar de 25.000 puncte, echivalentul premiului in valoare de 250 lei, puncte care vor putea fi utilizate pentru achizitionarea de carburant auto sau produsefood si/sau non food din statiile RBC GAS, exceptiefacand plata contravalorii serviciilor prestate si incasate de RBC GAS in numele si favoarea unor parteneri comerciali ( PayPoint, Scala,etc ),   gen: rate, cartele de reincarcare, utilitati, rovignete, asigurari, etc.
 8. Dupa desemnarea cardului castigator, Organizatorul RBC GAS va comunica Partenerului CARD ADS MEDIA S.R.L. in calitate deemitent al cardurilor de fidelitate, titular si detinatorul datelor cu caracter personal, numarul cardului castigator in vederea identificarii acestuia pentru contactarea sa.Dupa identificare,  Partenerul va comunica RBC GAS numele titularului cardului castigator pentru a fi facut public conform obligatiei legale.
 9. Comisia de extragere a cardului castigator va intocmi un proces verbal care va fi semnat de toti membrii comisiei, atasand acestui proces verbal print screendupa rezultatul extragerii, mentionand in cuprinsul procesului  verbal numarul de card castigator pentru fiecare statie de distributiecarburanti in parte.

 REGULAMENTUL TOMBOLEI

 1. Regulamentul oficial al Tombolei va fi publicat pe site-urile https://www.rbcgas.ro/ , https://www.eucastig.ro/ si va fi facut public Participantilorin statiile de distributiecarburanti din reteaua RBC GAS, mentionatein Anexa nr. 1.
 2. Accesarea site-urilor https://www.rbcgas.ro/, https://www.eucastig.ro/ permite informarea permanentă asupra campaniei si a modificarilorRegulamentului acesteia.
 3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor persoanelor fizice, Politica de confidentialitate, Regulamentul Tombolei  se regasesc atat pe site-ul Organizatorului RBC GAS, https://www.rbcgas.ro/,  cat si pe cel al Partenerului  CARD ADS MEDIA S.R.L., https://www.eucastig.ro/.

 

 

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI „ALIMENTEZI CARBURANT  

ȘI CÂȘTIGI LA RBC GAS ” DIN SĂPTĂMÂNA

09.05.2022 – 15.05.2022

Nr.Crt

Statia

Serie card castigator

Nume si prenume titular card

1

Boldesti Scaeni

9803196044909

Boraia Steluca

2

Albesti Paleologu

9803196071110

Mihailescu Constantin

3

Ciolpani

9803196003104

Stirbu Cristian

4

Comarnic

9803196101152

Oancea Gheorghe

5

Comisani

9803196181833

Dinu Valentin

6

Doicesti

9803196149161

Nica Ion

7

Dragodana

9803196166397

Dinu Pascu

8

Motaieni

9803196171216

Stancescu Constantin

9

Depoului

9803196023133

Soprone Valentina

10

Marin Brutaru

9803196040543

Berendei Alexandru

11

Stancesti

9803196031114

Somescu Ionel

12

Urlati

9803196106546

Neagu Dumitru

13

Valenii de Munte

9803196116620

Tuni Mihai

14

Iordacheanu

9803196077952

Oprinoiu Laura

15

Targoviste

9803196156916

Federicis Daniel

Eu câștig! 2022